CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm:
- Họ tên
- Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ
Mục đích: để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BERI về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
BERI sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và BERI.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật có thẩm quyền thì BERI có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng bao gồm: viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
BERI sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi:
- Ban quản trị website
- Khách hàng sở hữu thông tin cá nhân đó
- Các cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (khi được yêu cầu).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Địa chỉ: 108 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0902 882 662 - 0879 882 662
Website: beri.vn
Email: connect@brgroup.asia

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có thể thực hiện các quyền tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng cách truy cập vào mục tài khoản trên website, hoặc liên hệ với BERI để được hỗ trợ theo hotline: 0879 882 662.