TOO FACED

2 Sản phẩm

 

Behind the Brand

 

 

TOO FACED được phát triển bởi Jerrod Blandino and Jeremy Johnson. Ra đời vào thời kỳ những năm 90 khi ngành mỹ phẩm đang bị bao trùm bởi bóng tối và màu hồng là một biểu tượng xấu. Lấy cảm hứng từ một tình yêu của Paris, sự nữ tính không toàn tính và sức mạnh biến đổi của thương hiệu làm đẹp, họ đã tạo ra Too Faced, một chuỗi thương hiệu với những giấc mơ lớn.
Ngày nay, Jeremy là người điều hành của TOO FACED, trong khi Jerrod là người  tạo ra các sản phẩm mới sáng tạo.