NATURE'S BOUNTY

7 Sản phẩm

Behind the Brand

 

 

 

"In a rapidly growing consumer health market, The Nature’s Bounty Co. has a diverse portfolio of strong brands and a best-in-class nutrition science discipline that allows us to bring meaningful, innovative products to the market." 

 Paul Sturman, CEO The Nature's Bounty Co.

 

Nature's Bounty được thành lập vào năm 1971. Nature's Bounty là nhà sản xuất vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng của Mỹ. Các chất bổ sung Nature Bounty được giám sát bởi các nhà khoa học, chuyên gia sản xuất và chuyên gia chất lượng, mỗi chuyên gia đều duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.