fresh

1 Sản phẩm

Behind the Brand

 
 
 

“By combining potent natural ingredients, ancient rituals, and modern science, fresh creates beauty products that perform with experiences that transform.”

Các sản phẩm của Fresh được trải từ chăm sóc da, chăm sóc môi, chăm sóc cơ thể đến nước hoa. Lev Glazman và Alina Roytberg là những người nhập cư Nga sống ở Boston là hai người sáng lập nên thương hiệu. Các sản phẩm của Fresh thì được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên là điểm khác biệt ở đây. Họ quan niệm rằng hôm nay bạn muốn ăn gì thì đó cũng là thứ da bạn muốn bổ sung. Nên những sản phẩm sẽ đem những thứ cần thiết đến cho da.